2017 global human capital trends

Саопштења за јавност

Само 11 одсто компанија у свету је спремно да изгради организацију будућности

Трендови у области људских ресурса

Претражите садржај

Београд, 1. март 2017. — Вођени тренутном дигиталном револуцијом и под утицајем демографских, политичких и друштвених фактора, скоро 90% лидера Служби људских ресурса и пословних лидера сматрају да је стварање организације будућности њихов најважнији приоритет. У свом најновијем истраживању глобалних трендова у области људских ресурса „Ново исписивање правила за дигиталну еру“, Deloitte позива компаније да детаљно размотре своју организациону структуру, таленте и стратегију како би биле у корак са дигиталном дисрупцијом.

“Технологија напредује таквом брзином да ове иновације у потпуности трансформишу начин на који живимо, радимо и комуницирамо“, каже Жарко Мијовић, партнер у Deloitte-у задужен за развој талената. „Дигитална револуција променила је правила пословања. Стога, организације треба у потпуности да промене свој ментални склоп и начин понашања како би могле да воде, организују, мотивишу, руководе и ангажују радну снагу 21. века, или ризикују да заостају за другима."

Глобални трендови у области људских ресурса 2017“ је Deloitte-ово највеће истраживање до сада у коме је учествовало више од 10.000 лидера људских ресурса у компанијама из 140 земаља. Ово пето истраживање по реду открива да се лидери окрећу новим организационим моделима, који истичу умрежену природу данашњег начина пословања. Међутим, како пословна продуктивност често није у корак са технолошким напретком, Deloitte истиче да се Службе људских ресурса боре да одрже тај корак, од којих само 35% професионалаца у области људских ресурса сматра да имају „добре“ или „одличне“ вештине.

„С обзиром на то да технологија, вештачка интелигенција и роботика трансформишу пословне моделе и начин рада, компаније би требало да преиспитају своје праксе управљања и организационе моделе", наводи Мијовић. Будући начин рада доприноси развоју новог сета правила које компаније треба да прате уколико желе да остану конкурентне.

Како се запослени развијају, организације се фокусирају на умрежавање тимова и регрутовање, и развој правих људи је више последица тога него икад. Испитаници указују на то да је запошљавање талената један од највећих проблема са којима се организације суочавају, што 81% компанија сматра изузетно важним или важним.

Међутим, иако Deloitte сматра да су когнитивне технологије помоглe лидеримa да донесу аквизицију талената у дигитални свет, само 22% испитаника наводи да су њихове компаније одличне у грађењу издиференцираног искуства запослених. Јаз између важности аквизиције кадрова и могућности да се испуне потребе компаније је порастао за 14% у односу на прошлу годину.

Други важан приоритет који је 83% испитаника рангирало као „важан“ или „веома важан“ односи се на неопходност заузимања интегрисаног приступа у грађењу искуства запослених, пре свега, са акцентом на „каријеру и учење“.

Deloitte сматра да кад компанија почне да мења свој наслеђен систем, као и дојучерашњу хијерархију, важно је да се фокусира на едукацију кадрова како би се они развили у лидере који могу да напредују у данашњем дигиталном свету и апелује на различите потребе радне снаге.

Значај лидерства као главног покретача искуства запослених је и даље висок, јер је проценат компанија које имају искуствене програме обуке за лидере порастао скоро за 20%, од 47 % у 2015. на 64% ове године. Deloitte верује да и даље постоји потреба за јачим и различитим лидерима, посебно у данашњем пословном свету који захтева агилније способности и дигиталне вештине лидера.

С обзиром на то да организације постају све више дигиталне, лидери треба да размотре дисруптивне технологије за сваки аспект потреба својих запослених. Скоро 56% компанија се бави редизајнирањем програма у области људских ресурса како би користили дигиталне и мобилне алате, а 33% компанија већ користи неку од апликација вештачке интелигенције за решења у области људских ресурса.

Сектор људских ресурса треба да има водећу улогу у пружању помоћи компанији да редизајнира организацију тако што ће унапредити свој начин пословања користећи дигиталне технологије.

Функција људских ресурса је у сред промене идентитета. Како би се позиционирали као кључни пословни саветници компанији, важно је да се функција људских ресурса фокусира на ефикасност пружања услуга и на изврсност у програмима за равој талената, као и на целокупан дизајн рада користећи дигитални објектив.

Организације треба да боље разумеју своје запослене и како се њихови послови редизајнирају

Трендови у овогодишњем извештају показују знакове редизајнирања у свим областима, укључујући и саме послове. Организације треба да се приближе талентима, роботици, когнитивним алатима и системима вештачке интелигенције као „новој радној снази“. Ове године, 41 одсто испитаника изјавило је да је у потпуности имплементирало, или су пак остварили значајан напредак у усвајању когнитивне и технологије вештачке интелигенције међу запосленима. Али, само 17 одсто директора изјавило је да су спремни да управљају упоредо радном снагом са људима, роботима, и вештачком интелигенцијом – што представља најнижи ниво спремности за овај тренд за ових пет година истраживања.

Иако су се многи послови променили захваљујући технологији а неки задаци аутоматизовали, Deloitte-ово истраживање показује да суштински људски аспекти рада као што су емпатија, комуникација и решавање проблема, постају много важнији него раније.

Ова промена не само да доприноси све већем фокусу на преобликовање и унапређење вештина већ и на важност људске аналитике која помаже организацијама да стекну бољи увид у способности својих кадрова на глобалном нивоу. Међутим, организације још не успевају у овој области, већ само 8% каже да имају корисне податке, а само 9% верује да добро разумеју карактеристике талената који утичу на радни учинак у овом новом пословном окружењу.

За више информација, молимо вас посетите: Deloitte Human Capital Consulting

Трендови у области људских ресурса
Да ли Вам је ово било корисно?