Digital Banking Maturity Study EMEA

Чланак

Студија зрелости дигиталног банкарства у региону ЕМЕА  

Свеобухватна студија о дигиталној зрелости 248 финансијских институција у 38 земаља открива њихове значајне недостатке и могућности.

Промене корисничких преференција, конкуренција од стране „start-up“ компанија са понудом финансијске софтверске технологије (FinTech), и прописи као што је ревидирана Директива о платним услугама Европске уније (PSD2) присиљавају банке у Европи, на Блиском истоку и у Африци (ЕМЕА) да дигитализују и развијају своје производе и услуге. Али, нису све на истом степену развијености. Па ипак, ако бисте питали банке, скоро свака би себе сматрала лидером када је процес дигитализације у питању. А какво је стварно стање?

До сада су недостајали објективни подаци о томе како је свака банка позиционирана према својој понуди дигиталних производа и услуга, на основу поређења истих врста услуга и функционалности, узимајући у обзир читав спектар производа и функционалности, мапираних према потрошачким преференцијама на сваком тржишту. И управо Deloitte-ов пројекат „Студија зрелости дигиталног банкарства“ открива бројне изненађујуће налазе и служи као дигитални „приручник” свакoj финансијскoj институцији која жели да изађе као победник у новом свету банкарства након увођења PSD2.

Digital Banking Maturity EMEA

Кључни налази

 • Лидери у дигитализацији пословања су оне финансијске институције које нуде низ функционалности релевантних за кориснике и корисничко искуство.
 • Тржишта ЕМЕА се могу, у ширем смислу, поделити у 4 групе: лидери у дигиталној трансформацији, њени паметни следбеници, дигитални усвојитељи и они који касне у дигитализацији своји пословних модела и услуга.
 • Притисак који стварају корисници (очекивања у погледу услуга) и конкуренција (дигитална "трка у наоружању" банака које користе дигиталне канале као кључну конкурентску предност) одговоран је за рађање дигиталних лидера у региону ЕМЕА.
 • Друга директива о платним услугама (PSD2) и финансијска технологија ће повећати притисак на тржишту, и то посебно на оним тржиштима где су очекивања корисника дигиталних услуга висока, а банкари нису у могућности да задовоље тржишну потражњу.
 • Лидерe дигиталног банкарства у будућности одредиће спремност финансијских институција да понуде услуге отвореног банкарства и услуге које превазилазе банкарство, трансформишући се из дигитализоване традиционалне банке у платформу која ће користити и властите услуге и услуге трећих лица.

Студија зрелости дигиталног банкарства у региону ЕМЕА

Преузмите извештај на енглеском језику

Deloitte-ова Студија зрелости дигиталног банкарства у региону ЕМЕА у бројкама

 • 238 банака
 • 10 финансијско-технолошких субјеката (FinTеchs)
 • 38 држава у региону ЕМЕА
 • 136 тајних корисника који су отворили праве текуће рачуне
 • 826 различитих функционалности је оцењивано
 • 8,000+ корисника је обухваћено истраживањем
 • 6 корисничких корака 
 • 3 дигитална канала
 • 197,000+ јединствених података

О студији

Фирме чланице Deloitte мреже у региону ЕМЕА су се удружиле како би спровеле најобухватнију и објективну процену дигиталне зрелости финансијских институција како би се издвојили прави лидери у дигитализацији од паметних следбеника, усвојитеља до оних који касне у дигитализацији.

Шта чини једну финансијску институцију дигиталним лидером? Да бисмо одговорили на ово питање, мерили смо перформансе финансијских институција у четири критична подручја:

1.  Урадили смо преглед функционалности сваке од 248 финансијских институција у 38 земаља. Тим од 136 "тајних корисника" отворио је текуће рачуне и проценио канале за интернет и мобилно банкарство сваке банке како би мапирао понуду банке у односу на 826 различитих функционалности.

2.  Анкетирали смо више од 8.000 клијената банака како бисмо разумели потребе и жеље корисника, и како бисмо мапирали функционалност сваке банке у односу на очекивања корисника.

Оценили смо корисничко искуство корисника мобилног банкарства у складу са Упитником за корисничко искуство који допуњује горе наведено.

Колико је ваша банка или финансијско-технолошка фирма добра у односу на конкуренцију?

Подаци о целој земљи и конкуренцији треба да буду полазна тачка банкама за планирање стратегије за  свет отвореног банкарства, након ступања на снагу Друге директиве о платним услугама.

Уколико желите да се детаљније информишете о налазима из извештаја, молимо Вас да нас контактирате.