Чланак

Више од половине породичних фирми је спремо да се суочи са изазовима који носе промене на тржишту

Успостављање равнотеже између краткорочних иницијатива и дугорочних циљева биће кључно за успех

 
 

 

Породичне фирме се у свом пословању углавном ослањају на заједничке вредности и заједничку културу и визију својих чланова, што им може помоћи да одрже породичну контролу током година. Ипак, породично власништво само по себи не гарантује дуговечност бизниса, што показује Deloitte-ова нова анкета о породичним фирмама за 2019. годину - „Краткорочни напори доприносе постизању дугорочних циљева“.

У оквиру истраживања, Deloitte је интервјуисао 791 директора из 58 земаља, са 59 директора из осам земаља из централне Европе. Одржавање предузећа је једна од кључних компоненти њихових дугорочних циљева. Међутим, само 41% породичних фирми дефинисало је план наслеђивања бизниса.

Породично наслеђе

Одржавање власништва, осигурање заоставштине и очување породичног капитала три су главна изазова са којима се суочава свака породична фирма, а многе још нису створиле формални план за сукцесију. На пример, упркос 68% руководилаца који кажу да намеравају да задрже посао у породици, само 26% има утврђен план за место извршног директора - а још мање их има за остале руководеће позиције.

Штавише, мање од једне трећине испитаника сматра да чланови њихове породице имају заједничку визију развоја бизниса. Исти број испитаника би био спреман да се одрекне бар неке од породичне контроле над компанијом ради  дугорочног финансијског успеха.

Продаја мањинских удела је један од начина за прикупљање капитала потребног за пословање, посебно у реализацији већих инвестиција. Оваква продаја омогућава задржавање улоге у управљању и имплементацију стратешке визије породичног бизниса.

Иновације и агилност су кључ успеха

На питање о покретачима за стабилност и будућу успешност у пословању, руководиоци углавном указују на агилност (61%) и капацитете за иновације (39%), иако је могућност негативног исхода и смањења породичног богатства оно што спутава неке од њих да у потпуности искористе свој потенцијал.

Мада су поједине породичне фирме одлучиле да прошире своје пословање у оквиру одређене индустрије или географског подручја, само 26% испитаника види диверзификацију као начин за одржавање пословања у наредних 10 до 20 година, те да је неопходно континуирано унапређивати пословање, укључујући иновације у процесима и производним портфељима.

Из шире у уже перспективе

Да би помогао породичним фирмама у постизању дугорочног раста, Deloitte је развио алат за предлагање стратешког развоја из "шире и уже перспективе", који усклађује краткорочне иницијативе са начином на који директори замишљају тржиште у наредних 10 до 20 година.

Да ли Вам је ово било корисно?