Benchmark Study on Non-performing Bank Loans

Чланак

Повећанa активност у области проблематичних кредита у региону централне и источне Европе настављена и у 2017. години

Београд, 24. април 2018. – Најновији, шести по реду Deloitte-ов извештај о проблематичним кредитима (“CEE NPL markets on the peak”) и овај пут анализира однос, обим и тржиште проблематичних кредита у централној и источној Европи (CEE).

Повећана активност на тржишту проблематичних кредита која је у централној и источној Европи узела маха 2016. године, када је номинална вредност склопљених аранжмана била нешто више од 7 милијарди евра, наставила се и у 2017. години. Најатрактивнија тржишта с највећим вредностима продатих портфолија биле су Румунија, Мађарска, Хрватска и Словенија. Иако се још увек највише трансакција одвија у сегменту корпоративних проблематичних кредита, одређени инвеститори су своју пажњу преусмерили на сегмент стамбених хипотекарних кредита.

Посматрајући 12 земаља у региону обухваћених Deloitte-овим извештајем (без Украјине и БиХ), вредност проблематичних кредита знатно се смањила, тако да је у 2016. години износила 44 милијарде евра, насупрот 51 милијарди евра у 2015. години. А са Украјином и БиХ, вредност проблематичних кредита у 2016. години досегла je 61 милијарду евра. На украјински банкарски сектор снажно су утицали тзв. лоши кредитни пласмани акумулирани током економске и политичке кризе.

Владимир Сурла, директор у Сектору за финансијски консалтинг истиче: „Како је тржиште дуга у Великој Британији и Ирској сазревало, активност тржишта проблематичних кредита значајно се повећавала у Средоземљу, централној и источној Европи. Слично као и 2016. године, побољшање макроекономских показатеља и опоравак тржишта некретнина, остали су главни покретачи продаје тзв. лоших кредита у централној и источној Европи у 2017. години. Приступ повољном финансирању допринео је повећању финансијских капацитета инвеститора, чиме је подстакнута потражња. Што се тиче понуде, регулаторне и локалне власти на многим подручјима развиле су мере како би подстакле финансијске институције на продају проблематичне имовине као и имовине која није у функцији основне делатности. Инвеститори који су већ изградили капацитете потребне за сервисирање дате врсте портфолија, и стекли адекватно искуство у том сегменту у региону, представљају најизгледније учеснике у трансакцијама проблематичних портфолија и у наредном периоду. С друге стране, Deloitte у наредним годинама очекује мањи број нових инвеститора на подручју централне и источне Европе, због смањеног обима трансакција. Такође, износи пакета који се нуде у Средоземљу увелико надмашује износе оних у централној и источној Европи, због чега су привлачнији глобалним инвеститорима“.

Deloitte предвиђа да ће и у 2018. години продаја проблематичних кредита бити преовлађујућа опција за смањење проблематичне имовине у сектору банкарства у централној и источној Европи. Међутим, узимајући у обзир значајан број трансакција корпоративних лоших кредита које су недавно закључене, у наредном периоду се може очекивати повећање продаје стамбених хипотекарних кредита. У том контексту, инвеститори су већ уложили значајна средства на тржишту Мађарске. Дугорочно посматрано, очекује се да ће се активности тржишта ненаплативих кредита у централној и источној Европи постепено смањивати, јер ће банке смањити вредност постојећих ненаплативих пласмана на одрживи ниво. Deloitte предвиђа и повећање активности на секундарним тржиштима ненаплативих кредита у будућности. Осим тога, очекује се да ће порасти тржиште трансакција наплативих банкарских кредита и послова с банкарским субјектима, у складу са дуго очекиваном консолидацијом сегментираних банкарских тржишта централне и источне Европе.

Deloitte je водећи консултант на глобалном нивоу када су у питању трансакције портфолија кредита. Deloitte је протеклих година радио на пројектима раздуживања и трансакцијама кредитних портфолија банака укупне вредности изнад 500 милијарди евра глобално, као саветник како продаваца тако и купаца.

У протекле четири године, на подручју централне и  источне Европе, Deloitte је био саветник на трансакцијама портфолија кредита и поступцима раздуживања за имовину вредности изнад 6 милијарди евра.

За више информација о истраживању, молимо вас погледајте deloitte.com/nplstudy.

Студија о проблематичним кредитима 2018.

CEE NPL markets on the peak? Strong dynamics with shifting focus