NPL study 2019

Чланак

Шта после кулминације?

Кредитна тржишта Централно-источне Европе још увек пружају нове могућности

У седмом извештају о проблематичним кредитима (engl. non-performing loans; скр. NPL) изложен је преглед главних кретања у банкарском сектору Централно-источне Европе, уз анализу еволуције кључних NPL метричких параметара и динамике тржишта кредитних портфолија. Новина у овогодишњем извештају је укључивање Албаније, чиме се број анализираних земаља повећао на петнаест.

Главни налази

Смањење NPLа путем продаје још увек представља важну опцију за решавање проблематичних кредита међу финансијским институцијама у региону ЦИЕ. С друге стране, ЦИЕ тржишта продаје кредита забележила су смањену активност у 2017. и првом полугодишту 2018. године у поређењу са рекордним трансакцијама у 2016. јер су банке постепено смањивале број проблематичних кредита на одржив ниво. Због настављеног смањивања портфолија проблематичних кредита, конкуренција на страни потражње је остала јака углавном међу инвеститорима који су већ изградили своје капацитете за сервисирање у региону. Међутим, међу инструментима управљања кредитним портфолиом нашли су се и значајни отписи ненаплативих потраживања и споразумно реструктурирање – уместо уобичајених судских поступака и активирања средстава обезбеђења.

Унапређени показатељи квалитета активе

Унапређивање показатеља квалитета активе подстакнуто је активним управљањем кредитним портфолиом банака у последњих неколико година, као и опоравком кредитне активности услед настављених позитивних кретања у макроекономском окружењу. Економски раст такође је допринео бољој финансијској позицији и предузећа и домаћинстава, што је подстакло отплату наслеђених проблематичних кредита.

Побољшање квалитета кредитног портфолија такође се огледа у опадајућим стопама неизмиривања обавеза. Упркос томе, време протекло од опоравка сегмента кредитирања релативно је кратко да би се доносили коначни закључци у погледу формирања проблематичних кредита у надолазећим годинама. Очекивани пораст каматних стопа са историјски ниских нивоа такође може да изврши притисак на способност отплате дужника.

Консолидација банкарског сектора

Изгледи тржишта продаје кредита у Централно-источној Европи обухватају шаренолику слику. Активност на тржиштима која су већ решила већину проблематичних кредита вероватно ће се постепено смањивати у наредним годинама, док се очекује да ће трговина осталом непословном активом – која између осталог укључује делове портфолија непроблематичних кредита и лизинг пласмана, зависна друштва финансијских институција и платформе за сервисирање – добити замах. Поменути тренд ће бити стимулисан консолидацијом банкарског сектора, као и настојањима банака да преобликују своје портфолије и дивестирају средства која се сматрају стратешки ванпословном активом. С друге стране, још увек очекујемо одређени број већих трансакција на тржиштима за која се сматра да улазе у завршну фазу процеса раздуживања, будући да нови тржишни играчи разматрају могућност продаје проблематичних кредита у циљу убрзаног јачања биланса стања.

Тржишта проблематичних кредита Централно-источне Европе и даље имају користи од солидног раздуживања

Румунија, Мађарска и Хрватска су забележиле значајне нивое  трансакција између 2015. и 2017. са нешто више од 9,5 милијарди евра вредности закључених уговора. Поред тога, приметили смо континуирано интересовање међународних и домаћих инвеститора на датим тржиштима везано за продају кредита на основу обима трансакција реализованих у првом полугодишту 2018, као и броја трансакција које су у току. Убрзање секундарних тржишта проблематичних кредита такође се огледа у реализованим трансакцијама у Румунији и Мађарској.

Релативно неискоришћена тржишта са потенцијалном будућом динамиком активности су Украјина, чије тржиште проблематичних кредита је велико, али и Босна и Херцеговина и Албанија, где до сада није забележена никаква значајна активност продаје кредита. Међународни и домаћи улагачи у проблематичне кредите прате украјинско тржиште углавном због значајног обима проблематичних корпоративних кредита, међутим још увек се чека на жељени подстицај за законски и стечајни правни оквир, као и инфраструктуру тржишта ризичних дуговања. Робусно резервисање проблематичних кредита потенцијално додатно смањује ценовну разлику између инвеститора и продаваца, што би такође могло да подстакне већи број трансакција.

За више информација о истраживању, молим Вас да нас контактирате.

Претходни извештаји