Новости

Семинар

Изазови примене МСФИ 15 и МСФИ 16 – рачуноводствени и порески аспекти

Задовољство нам је да вас позовемо на семинар „Изазови примене МСФИ 15 и МСФИ 16 – рачуноводствени и порески аспекти“ који ће се одржати у понедељак, 4. децембра 2017. године, од 9:45 до 14:30 часова, у просторијама Deloitte-а, у сали на VII спрату, ул. Теразије 8, Београд.

На семинару ћемо говорити превасходно о новом моделу за признавање прихода и утицају новог МСФИ 15 на финансијске извештаје, уз осврт на практичне примере у вези са делатностима које ће у највећој мери бити погођене изменама.

Осим тога, говорићемо и о новом рачуноводственом моделу за кориснике лизинга, принципима признавања и одмеравања лизинга и утицају који ће нови МСФИ 16 имати на финансијске извештаје. 

Измене које наведени МСФИ доносе биће сагледане како са рачуноводственог тако и са пореског аспекта.

Да ли сте спремни за промену?

MСФИ 15 - Приходи по основу уговора са купцима

  • Зашто је МСФИ 15 важан и какве новине доноси;
  • Почетак примене – опције приликом преласка на МСФИ 15;
  • Детаљна правила за примену основног принципа стандарда кроз модел од 5 корака;
  • Детаљни захтеви за обелодањивањем;
  • У којој мери МСФИ може утицати на ваше пословање и финансијске извештаје;
  • Делатности које ће бити највише погођене.

МСФИ 16 – Лизинг

  • Нова дефиниција лизинга и идентификовање уговора који садрже лизинг;
  • Нови рачуноводствени модел за кориснике лизинга;
  • Прелазак на МСФИ 16 и практичне олакшице;
  • Утицај примене признавања и одмеравања на финансијске извештаје.

Предавачи:

Сектор за ревизију

1.   Владимир Краљ, виши руководилац

2.   Ивана Милосављевић, виши руководилац

3.   Невена Николић, руководилац пројеката

4.   Јадранка Поповић, руководилац пројеката

Сектор за порески консалтинг

1.   Дејан Мраковић, LL.M., директор

2.   Филип Ковачевић, LL.M., виши руководилац

3.   Вера Станић, виши консултант

Агенда

9:45 - 10:00

 Долазак и регистрација учесника

 

 MСФИ 15 - Приходи по основу уговора са купцима

10:00 - 10:15

 Oсновне промене које уводи МСФИ 15 - Приходи по основу уговора са купцима

10:15 - 10:30

 Делокруг стандарда, почетак примене и основни принцип

10:30 - 11:00

 Анализа 5 корака као део процеса признавања прихода

11:00 - 11:10

 Захтеви обелодањивања

11:10 - 11:20 

 Изазови примене у пракси

11:20 - 11:30

 Питања и одговори

11:30 - 12:00

 Пауза за ручак

 

 МСФИ 16 - Лизинг

12:00 - 12:15

 Oсновне промене које уводи МСФИ 16 - Лизинг

12:15 - 12:40

 Делокруг стандарда и идентификовање уговора који садрже лизинг

12:40 - 13:00

 Одређивање периода лизинга и принципи вредновања

13:00 - 13:15

 Практичне олакшице и прелазак са МРС 17 на МСФИ 16

13:15 - 13:25

 Утицај примене МСФИ 16 на финансијске извештаје

13:25 - 13:30

 Питања и одговори

13:30 - 14:30

 Порески аспекти примене МСФИ 15 и МСФИ 16

Котизација

Накнада за учешће на семинару износи 12.000,00 динара + ПДВ.
Накнаду можете уплатити на рачун Deloitte д.о.о.

265-1040310000266-36 Raiffeisen банка

Сврха уплате: Учешће на семинару – Изазови примене МСФИ 15 и МСФИ 16 – рачуноводствени и порески аспекти

Молимо вас да ваше учешће потврдите најкасније до понедељка, 27. новембра 2017. године до 15:00 часова. Пријаве се подносе на е-mail адресу: ljovicevic@deloittece.com.

Да ли Вам је ово било корисно?