О нама

Извештај о транспарентности

Извештај за 2018. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Бањалука издаје Извештај о транспарентности за 2018. годину, у складу са одредбама члана 45. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/2015).

Извештај за 2018. годину

Извештај за 2017. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Бањалука издаје Извештај о транспарентности за 2017. годину, у складу са одредбама члана 45. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/2015).

Извештај за 2017. годину

Извештај за 2016. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Бањалука издаје Извештај о транспарентности за 2016. годину, у складу са одредбама члана 45. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/2015).

Извештај за 2016. годину

Извештај за 2015. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Бањалука издаје Извештај о транспарентности за 2015. годину, у складу са одредбама члана 45. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/2015).

Извештај за 2015. годину

Извештај за 2014. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Бањалука је саставило Извештај о транспарентности за 2014. годину, у складу са одредбама члана 24а Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/09), пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/11).

Извештај за 2014. годину
Да ли Вам је ово било корисно?