О нама

Извештај о транспарентности

Извештај за 2023. годину

Извештај о транспарентности за 2023. годину Друштва
за ревизију Deloitte д.о.о. Београд садржи информације о нашој структури, управљању и приступу пружању најквалитетнијих услуга ревизије и уверавања.
Овај извештај издајемо једном годишње да бисмо представили актуелну пословну праксу и процесе и обелоданили податке у складу са захтевима Закона о ревизији Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 73/2019) и Правилника о критеријумима за обављање ревизије финансијских извештаја издавалаца јавних друштава (Сл. гласник РС, бр. 77/2022 и 93/2022).

Извештај на енглеском језику можете преузети овде.

Извештај за 2023. годину

Извештај за 2022. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2020. годину, у складу са захтевима Закона о ревизији Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије”, број 73/2019) и Правилником о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава ("Службени гласник Републике Србије" број 114/2013, 92/2018 и 158/2020).

Извештај на енглеском језику можете преузети овде.

Извештај за 2022. годину

Извештај за 2021. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2020. годину, у складу са захтевима Закона о ревизији Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије”, број 73/2019) и Правилником о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава ("Службени гласник Републике Србије" број 114/2013, 92/2018 и 158/2020).

Извештај на енглеском језику можете преузети овде.

Извештај за 2021. годину

Извештај за 2020. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2020. годину, у складу са захтевима Закона о ревизији Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије”, број 73/2019) и Правилником о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава ("Службени гласник Републике Србије" број 114/2013, 92/2018 и 158/2020).

Извештај на енглеском језику можете преузети овде.

Извештај за 2020. годину

Извештај за 2019. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2019. годину, у складу са захтевима Закона о ревизији Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије”, број 73/2019) и Правилником о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава ("Службени гласник Републике Србије" број 114/2013 и 92/2018).

Извештај за 2019. годину

Извештај за 2018. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2018. годину, у складу са одредбама члана 20. Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013 и 30/2018) и одредбама члана 5. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава ( "Службени гласник Републике Србије" број 114/2013 и 92/2018).

Извештај за 2018. годину

Извештај за 2017. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2017. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013).

Извештај за 2017. годину

Извештај за 2016. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2016. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013).

 

 

 

 

 

Извештај за 2016. годину

Извештај за 2015. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2015. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013).

Извештај за 2015. годину

Извештај за 2014. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2014. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013)

Извештај за 2014. годину

Извештај за 2013. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2013. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013).

Извештај за 2013. годину
Да ли Вам је ово било корисно?