О нама

Извештај о транспарентности

Претражите садржај

Извештај за 2017. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2017. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013).

Извештај за 2017. годину

Извештај за 2016. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2016. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013).

 

 

 

 

 

Извештај за 2016. годину

Извештај за 2015. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2015. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013).

Извештај за 2015. годину

Извештај за 2014. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2014. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013)

Извештај за 2014. годину

Извештај за 2013. годину

Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte д.о.о. Београд је саставило Извештај о транспарентности за 2013. годину, у складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2013).

Извештај за 2013. годину
Да ли Вам је ово било корисно?