Новости

Џепни водич кроз МСФИ

МСФИ новости, 2017. 

Објавили смо шеснаесто издање брошуре Џепни водич кроз МСФИ.

Брошура садржи:

  • Најновије промене МСФИ
  • Информације о уређењу и деловању Одбора за међународне рачуноводствене стандарде
  • Преглед МСФИ који се користе у свету
  • Резиме свих важећих стандарда и тумачења
  • Подробан преглед пројеката и тема које су на дневном реду Одбора за међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања
Џепни водич кроз МСФИ
Да ли Вам је ово било корисно?