Новости

Џепни водич кроз МСФИ

МСФИ новости, 2019. 

Џепни водич кроз МСФИ је наш популарни водич за Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“). Осим кратког прегледа свих актуелних стандарда и тумачења, укључује и широк низ информација о постављању глобалних рачуноводствених стандарда.

Издање за 2019. годину представља свеобухватни преглед важећих стандарда и тумачења са детаљима о пројектима у плану рада Одбора за међународне рачуноводствене стандарде („Одбор“). Ту су и информације о Одбору и анализа употребе стандарда МСФИ широм света. Ово је идеалан водич, информатор и подсетник за све заинтересоване.

Ово је још једна година значајних промена у МСФИ. Примена МСФИ 16 „Лизинг“ обавезна је за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2019. године, заједно са новим Тумачењем неизвесних пореских позиција и седам измена Стандарда, од којих су четири проистекли из пројекта Одбора годишњег побољшања МСФИ.

Нешто касније очекује нас МСФИ 17 „Уговори о осигурању“, који ступа на снагу 1. јануара 2021. године, мада ће то вероватно бити одложено до 1. јануара 2022. године.

Одбор ће такође тражити податке о другим пројектима. Очекујемо наставак активности на пројектима под окриљем Боље комуникације у финансијском извештавању и читав низ истраживачких пројеката, укључујући шире корпоративно извештавање.
 

Џепни водич кроз МСФИ
Да ли Вам је ово било корисно?