Анализе

Предиктивна аналитика

Алат за паметне пословне одлуке

Шта је предиктивна аналитика?

У пословном смислу, предиктивна аналитика служи за предвиђање процене ризика фирме, али и прилика, водећи доношењу исправних пословних одлука. Предиктивна аналитика је “B2B insight” на бази рударења података "data mining", односно комбинација више сложених статистичких алата и озбиљног професионалног искуства. Она омогућава повезивање података из различитих извора, помажући фирмама да боље сагледају тренутну ситуацију, предвиде будућност и тако донесу правилне пословне одлуке. Начин на који ће фирме да управљају ризиком и решавају постојеће проблеме  у великој мери зависи од перцепције ризика.

Kako све то изгледа у пракси, прочитајте у приложеној презентацији.

Управљање ризиком кроз предиктивну аналитику
Да ли Вам је ово било корисно?