Саопштења за јавност

Deloitte-ов извештај „Глобална снага малопродаје“

Global Powers of Retailing 2020

Београд, 18. фебруар 2020. - У пословној 2018. години, 250 највећих малопродајних ланаца остварило је укупно 4,74 билиона долара прихода, што чини укупан раст од 4,1 одсто, наводи се у извештају консултантско-ревизорске компаније Deloitte „Глобална снага малопродаје“.

Водећих 10 остварило је 32,2 одсто од укупних прихода 250 највећих малопродајних ланаца у пословној 2018. години. Раст водећих десет ланаца од 6,3% надмашио је раст 250 највећих ритејлера од 4,1%.

Укупна нето профитна маржа првих десет ланаца је виша за 0,5 процентних поена без обзира на притисак конкуренције којем су изложени малопродајни ланци, повећање трошкова радне снаге, раст цена и улагања у е-трговину.

Да би се нашла међу Топ 250 малопродајних ланаца, компанија је морала да оствари приход од 3,9 милијарди долара, са просечном величином компаније од 19 милијарди долара.

Највећи број компанија који се нашао на листи Топ 250 (136) послује у сектору робе широке потрошње и чини 66,5% укупних прихода малопродаје у пословној 2018. години.

У поређењу са другим секторима, трговци на мало имају највећи просечан приход од малопродаје (23,3 милијарди долара у пословној 2018. години), међутим, то је сектор са малом маржом и са најнижом нето профитном маржом од свих сектора (2 % у пословној 2018. години).

Највећи број малопродајних ланаца са листе 250 водећих се налази у Европи, са 88 компанија смештених у овом региону (34,4%), и чине 34,4 % укупних остварених прихода. САД има највеће компаније просечне величине од 27,6 милијарди долара, што је много више од просечне величине 250 највећих, која износи 19 милијарди долара.

О извештају „Глобална снага малопродаје“

У овом извештају је представљено водећих 250 малопродајних ланаца, на основу јавно доступних података за финансијску 2018. годину (фискалне године која се завршила 30. јуна2019.). Анализиралу смо њихову успешност у различитим државама и производним секторима. Извештај такође садржи преглед економских изгледа на глобалном нивоу, преглед 50 најбрже растућих ритејлера, као и преглед малопродјаних ланаца који су се по први пут нашли међу Топ 250.


                                                                  ###

 

 

Да ли Вам је ово било корисно?