Bread

Услуге

Deloitte аналитика

Финансијске услуге

У целом свету, клијенти из сектора финансијских услуга суочавају се са много неповољнијим окружењем и морају да поштују нове регулаторне захтеве и захтеве у погледу надзора, као и да одговоре на њих. Од суштинског је значаја да се служе информацијама на нове начине како би увећали добит и унапредили учинак.

На тржиштима која се непрекидно мењају, за финансијске институције је неопходно да се служе информацијама на нове начине како би одржале и увећале добит, прилагодиле се променама у регулаторном окружењу и унапредиле учинак. Да бисте заиста разумели шта се и зашто догађа и да бисте доносили одлуке које ће вашу организацију усмерити на прави пут, како сада, тако и у будућности, потребне су вам чињенице – и то много њих.


Организације у сектору финансијских услуга морају да послују ефикасније, али и даље морају да пружају услуге на које су њихови клијенти навикли, при чему се суочавају са појачаном контролом регулаторних органа, али и судом јавности.

За глобалне финансијске институције је императив да се служе информацијама на нове начине како би одржале и увећале добит, унапредиле учинак и обезбедиле транспарентност информација које захтевају регулаторни органи, клијенти и улагачи.

Ту може да помогне Deloitte аналитика. Тимови за финансијске услуге нуде темељно знање, вештине и услуге аналитике којима помажу финансијским институцијама да примене аналитику на кључна питања свог пословања. Друштва чланице Deloitte-а имају клијенте у читавом сектору финансијских услуга, а наши стручњаци за аналитику помагали су организацијама у делатностима банкарства, хартија од вредности, осигурања, управљања инвестицијама и некретнина да дођу до несвакидашњих сазнања.