Погледи

Истраживање ставова финансијских директора у централној Европи

У шестом Deloitte-овом извештају пореде се очекивања финансијских директора 13 централноевропских земаља (Србија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Летонија, Литванија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Албанија).

Претражите садржај

Најважнији налази истраживања:

  • У наредних годину дана, већина компанија која је учествовала у овој анкети намерава да се фокусира на раст прихода на постојећим и новим тржиштима као и на смањење директних трошкова.
  • Упркос финансијској и економској неизвесности, већина финансијских директора из Србије је оптимистична када је реч о финансијској перспективи предузећа у којима раде (61%), а њих 29% сматра да ће ситуација остати непромењена.
  • Укупно 40% испитаника сматрају да ће се способност компанија да сервисирају свој дуг побољшати у наредне три године.
  • Чак 38% анкетираних компанија сматра да је тешко добити нове кредите, а истовремено задуживање код банака као извор финансирања је атрактивно за 17% анкетираних компанија што одражава веровање 63% анкетираних финансијских директора да ће се трошкови финансирања смањити или остати непромењени.
Истраживање ставова финансијских директора у централној Европи
Да ли Вам је ово било корисно?