debt financial services

Решења

Снага независности

Саветовање у области задуживања и капитала

Добра стратегија задуживања и обезбеђивања капитала мора да буде усклађена са потребама пословања, али и поуздана и објективна.

Претражите садржај

Суочене са брзим променама, неизвесношћу и потресима на глобалним тржиштима дужничких хартија од вредности, друштва која траже непристрасне савете и стручњаке светског ранга за њихово спровођење могу да рачунају на Deloitte. Наша независност обезбеђује  потпуну усаглашеност наших циљева са циљевима наших клијената.

Преко своје глобалне мреже друштава чланица, са стручњацима за задуживање у више од 30 земаља, саветовали смо разне клијенте од јавних и приватних друштава, фондова за инвестирање у приватна друштва и самих друштава у која они инвестирају, до финансијских институција и влада. Стављамо акценат на обезбеђивање изузетних резултата за клијенте захваљујући детаљном познавању и разумевању тржишта дужничким ХОВ – при чему своје односе са банкама и финансијским институцијама користимо као полугу за остваривање циљева клијената.