Решења

Судски спорови и квантификација штете

Број комерцијалних/инвестиционих спорова се значајно повећава из године у годину, као и висина тражених одштета.

Комплексност трансакција и честе промене регулаторног окружења значајно повећавају ризик пословања са којим се суочавају привредна друштва. То за последицу може имати прекид или поремећај у њиховом пословању, штету у репутацији и настанак непланираних трошкова. Тада долази до спора и утврђивања настале штете коју је претрпела оштећена страна. 

Наш тим финансијских стручњака пружа услуге анализе и квантификације настале штете и у виду изгубљене добити или укупне вредности саме компаније за потребе спорова у међународним арбитражама, као и судских спорова у земљи и региону. У нашем тиму су и судски вештаци чија је ужа специјалност процена вредности капитала и имовине који имају значајну експертизу у области вештачења, анализи и квантификацији насталих штета које чине кључни део судских или арбитражних процеса у земљи и иностранству.

 

 

Контакт

Александра Петровић

Александра Петровић

Директор

Александра Петровић  је директор у Сектору за финансијски консалтинг у Deloitte Србија. Као руководилац Сектора за процене и моделирање њена улога подразумева руковођење пројектима у вези са проценама... Више