Погледи

Финансијске услуге

Кaкo повећати профитабилност и испунити захтеве регулативе

Наш мултидисциплинаран приступ, свеобухватна и иновативна решења, помоћи ће вам да будете корак испред других.

Сектор финансијских услуга пролази кроз период, до сада, невиђених промена. Како се сектор развија, организације које пружају финансијске услуге приморане су да пронађу нове начине којима ће повећати своју профитабилност а истовремено морају да испуне захтеве регулативе. Наш мултидисциплинаран приступ и наша целовита и иновативна решења, помоћи ће вам да будете корак испред.

Deloitte добро познаје сектор финансијских услуга захваљујући томе што су међу нашим клијентима банке, осигуравајућа друштва, концерни инфестиционих фондова и друштава за управљање фондовима, пензиони фондови, друштва која се баве финансијским пословањем и лизингом, брокерске куће итд.

Да ли Вам је ово било корисно?