Чланак

У изазовној 2020. години забележене су значајне трансакције

Студија о спајањима и преузимањима на тржишту осигурања у Централној и Источној Европи

Прошле године је у региону Централне и Источне Европе укупна бруто премија у сектору осигурања додатно порасла, док је вишегодишњи тренд смањења животног осигурања прекинут. Упркос општој неизвесности и паду маркоекономских показатеља услед пандемије, тржиште трансакција у осигурању постало је још активније и конкурентније 2020. него што је било 2019. године. Настављено је вишегодишње стратешко реструктурирање међународних група у региону.

Активна година

Недавно је неколико међународних осигуравајућих компанија одлучило да размотри своје присуство у региону због чега су водеће осигуравајуће куће у 2020. години забележиле до сада највећи број трансакција у последњих неколико година.

Реч је о трансакцијама француске компаније AXA, која је аустријској компанији UNIQA продала своје пољске, чешке и словачке операције за износ од око милијарду евра, док је холандска компанија Aegon, аустријској VIG продала део својих мађарских, пољских, румунских и турских акција за иснос од око 830 милиона евра. Истовремено, главни играчи као што су аустријске осигуравајуће групе VIG и UNIQA, италијански Generali и бугарска Euroins Group активно промовишу своје жеље за експанзијом и аквизицијама.

Иако појединачним тржиштима генерално доминира 3-6 највећих осигуравајућих група, постоји велики број мањих играча који деле остатак тржишта. Према студији, велики број играча и снажна конкуренција и даље су присутни на тржишту, што ће у будућности неминовно допринети даљој консолидацији тржишта.

Када је реч о броју трансакција, у периоду обухваћеном студијом (од 2015. до новембра 2020.), Пољска је и даље најактивније тржиште у региону са 17 трансакција, а следе Чешка са 14, Мађарска са 9, Румунија са 7 и Бугарска са 7 трансакција.

У Србији су се у посматраном периоду 2015 – 2019. догодиле 3 трансакције: „Дунав“ је преузео „Таково осигурање“ у 2015; VIG је преузео AXA осигурање током 2016, OTP је преузела Societe Generale осигурање крајем 2019. године.

Најактивнији купац у региону остала је аустријска групација VIG, са 10 закључених трансакција у протеклом периоду и 3 трансакције у току. Преостали велики купци укључују канадску Fairfax Group, Generali, Euroins, Uniqa и Allianz.

Кретање премије

Према Deloitte-овој студији, захваљујући економском расту, који је био посебно изражен у току 2019. године и рекордно високој укупној бруто премији у 2018. години, укупна бруто премија у региону током прошле године је порасла за додатних 6,3%. Покретач раста остаје експанзија неживотних осигурања. Вредно помена је и да је вишегодишњи тренд опадања премија животних осигурања прекинут током 2019. године, те да је забележен умерен раст од 2,1% на нивоу региона Централне и Источне Европе`.

Највећих 10 регионалних осигуравајућих група у домену животног осигурања оствариле су 75% укупне премије у региону. Типична топ 10 регионална група је присутна у 5 – 6 земаља региона и поседује бруто премију која износи приближно 929 милиона евра. У случају неживотних осигурања, 10 највећих група осигуравача генерише око 69% укупне бруто зарачунате премије. Такође, таква типична регионална група присутна је у 5-6 земаља Централне и Источне Европе, а њена бруто зарачуната премија у просеку износи око 1.809 милиона евра.

Што се Србије и тржишта осигурања тиче, у периоду од 2015 – 2019. године, укупне премије су расле на нивоу од 8,1% годишње (5,9% у сектору животног, односно 8,8% у сектору неживотног осигурања).

Просечна пенетрација премија осигурања (однос бруто зарачунате премије и бруто домаћег производа) остала је практично иста у свих 15 земаља региона и износила је приближно 2,4%. Просечна бруто зарачуната премија по становнику порасла је за 6,4% на 348 евра у 2019. години.

Пенетрација премије осигурања у Србији је кроз цео период 2015. – 2019. непромењена и креће се у складу са растом бруто друштвеног производа и износи 2% (1,5% у неживотном и 0,5% у животном осигурању).

Аутор текста је Иван Петронијевић, руководилац у Сектору за финансијски консалтинг. Текст је објављен у часопису Свет осигурања.

 

Да ли Вам је ово било корисно?