Осигурање

Наш тим чине актуари, стручњаци у области ризика, оперативне ефикасности, технологије, пореза и ревизије. Ове вештине нам омогућавају да пружамо широк спектар услуга клијентима који се баве животним, имовинским осигурањем и осигурањем од незгода, као и реосигуравачима и брокерима осигурања.