Чланак

Корпоративна култура и улагање у запослене

Суштина организације

У ери појачане корпоративне транспарентности, веће мобилности радне снаге, недостатка квалификација, корпоративна култура, улагање у запослене и њихово задржавање постали су главне теме за пословне лидере.

У складу са Deloitte-овим истраживањем Глобални трендови у области људских ресурса у 2015. години, улагање у запослене и корпоративна култура постају изазов број 1 са којим се компаније широм света суочавају.

Више од половине испитаника каже да њихове компаније имају сиромашне програме за мерење и побољшање ангажмана запослених или их уопште немају.

 

 

Да ли Вам је ово било корисно?