Чланак

Учење и развој

У центру пажње

Учење постаје пословни приоритет, а то подразумева унапређење знања и вештина, система лидерства, стратегије мотивисања запослених и њиховог задржавања - што је један од највећих изазова по мишљењу испитаника Deloitte-овог истраживања.

Суочене са великом празнином која постоји између знања запослених и вештина које су организацији неопходне, многе компаније су почеле да инвестирају у учење и развој својих запослених како би обезбедиле потребне вештине и способности. Оне имплементирају нове технологије, консолидују понуде, организују тренинге за запослене на свим нивоима и одлучују шта учењем треба и може да се постигне.    

Да ли Вам је ово било корисно?