Чланак

Подаци су свуда око нас

Водеће организације рутински користе интерне и екстерне податке да пронађу нове клијенте, управљају ризиком и доносе инвестиционе одлуке. Шта би се догодило ако би се ти подаци подједнако ефикасно користили у области људских ресурса?

Претражите садржај

Сектор људских ресурса почиње да интегрише податке са друштвених мрежа и других спољних извора. Ови подаци могу да буду важан део стратегије компаније да разуме запослене, идентификује квалитетне кандидате, разуме ангажман запослених, предвиди и покуша да смањи потенцијалне ризике. Ове године организације треба да унапреде коришћење спољних података у области људских ресурса, јер је то брзорастући део стратегије истраживања у тој области.

Да ли Вам је ово било корисно?