Чланак

Управљање учинком

Тајни састојак

За многе компаније, управљање учинком представља ефикасан пословни процес који доприноси већој мотивацији и ангажману запослених и доноси пословне резултате.

Иновативни нови модели управљања учинком постају императив за компаније које модернизују и побољшавају своја решења за таленте. Компаније које уводе ову трансформацију редефинишу начин на који постављају циљеве и оцењују учинак, фокусирајући се на коучинг и повратне информације, али и тражење нових технологија које ће допринети да се процес управљања учинком олакша.

Дани традиционалног оцењивања и рангирања учинка су ствар прошлости; управљање учинком постаје алат који треба да допринесе већем ангажману запослених.

 

Да ли Вам је ово било корисно?