Услуге

Подршка функцији за управљање људским ресурсима

Развој службе за људске ресурсе

Претражите садржај

Подршка функцији за управљање људским ресурсима

Развој службе за људске ресурсе има за циљ да пружи подршку клијентима у проширењу обима услуга које њихова служба за људске ресурсе пружа и да јој већу стратешку улогу

Када:

  • Вам је потребна служба за људске ресурсе која ће имати стратешку функцију
  • Вам је потребна подршка у неким од процеса у области људских ресурса у компанији

Наша решења:

  • Преглед и ревизија стратегија политика и процедура у области људских ресурса
  • Нова организациона структура одељења са дефинисаним улогама и одговорностима
  • Подршка у пословима регрутације, интеграције, управљања учинком, развојем запослених и осталим за клијента релевантним областима

Сазнајте и о нашим услугама из области: