Услуге

Подршка функцији за управљање људским ресурсима

Развој службе за људске ресурсе

Подршка функцији за управљање људским ресурсима

Развој службе за људске ресурсе има за циљ да пружи подршку клијентима у проширењу обима услуга које њихова служба за људске ресурсе пружа и да јој већу стратешку улогу

Када:

  • Вам је потребна служба за људске ресурсе која ће имати стратешку функцију
  • Вам је потребна подршка у неким од процеса у области људских ресурса у компанији

Наша решења:

  • Преглед и ревизија стратегија политика и процедура у области људских ресурса
  • Нова организациона структура одељења са дефинисаним улогама и одговорностима
  • Подршка у пословима регрутације, интеграције, управљања учинком, развојем запослених и осталим за клијента релевантним областима

Сазнајте и о нашим услугама из области: