Услуге

Пројектовање организације

Развој организације

Пројектовање организације

Пројектовање или редизајнирање организације је аналитички вођен процес који има за циљ унапређење пословних резултата, броја клијената и ангажовање запослених. 

Када:

  • Припремате реструктурирање или спајање и припајање
  • Желите да ускладите организацију са новом пословном стратегијом
  • Желите да унапредите учинак, комуникацију и процес одлучивања

Наша решења:

  • Процена тренутне ситуације 
  • Дефинисање критичних тачака 
  • Нова организациона структура 
  • Дефинисање улога и одговорности 
  • Описи послова 
  • Мапирање процеса 
Пројектовање организације

Сазнајте и о нашим услугама из области: