Услуге

Стратешке промене и трансформација организације

Свет данас постаје све равнији, бржи и комплекснији. Зато способност прилагођавања – промена – представља срж дугорочног опстанка организација. Deloitte-ов поглед на трансформацију и промену организација огледа се у стратешким променама. Стратешке промене не руководе се само процесима, подацима или знањем, већ почивају на темељима аналитичких сазнања и строге прецизности како би организација добила на убрзању. Резултат је промена која утврђује и остварује дефинисане крајње циљеве, и то делотворније и благовремено. Кад се сама промена убрза, термин „убрзање" постаје одговарајући.

Претражите садржај


Готова решења за спровођење промена и трансформација више не делују. Рад на променама мора се тачно прилагодити циљевима трансформације организације и уважити шири екосистем у ком се промене одвијају. Међу уобичајеним замкама због којих трансформације или промене често не доносе тражене вредности јесу:

  • лоше дефинисане пословне потребе и циљеви
  • одсуство способности за предвођење промена и неусаглашеност са крајњим циљем
  • генеричка решења за промене која не укључују конкретне проблеме/потребе организације
  • управљање променама које се прекида пре него што промене у потпуности заживе у ширем екосистему организације.

Наши принципи

Deloitte-ов приступ стратешким променама одређен је следећим принципима:

Усредсређеност на вредност у пословању. Решења су усредсређена на стварање вредности у пословању разумевањем  и одговарањем на конкретне пословне потребе, и обезбеђивањем да циљеви пројекта буду усклађени са пословним исходима и ширим стратешким циљевима.

Руководство као покретач. Лидери промена су у стању да покрену стварање одређених услова у организацији који омогућавају успешну трансформацију и у складу су са јасно утврђеним скупом циљева и исхода.

Сазнања заснована на аналитици. Анализа запажања и перспективе релевантних актера, као и онога што нам говоре објективни (финансијски и оперативни) подаци даје нам сазнања која се могу користити за развој циљаних промена и омогућава праћење напретка.

Прецизна решења. Сложене, диференциране групе релевантних актера захтевају циљана, правовремена и квалитетно спроведена решења.

Одржив утицај. Препоручене мере баве се ширим организационим екосистемом у ком се промене одвијају, баве се како структурним, тако и културолошким аспектима, чиме се обезбеђује да промене заживе и да њихови ефекти трају.


Наше услуге у области стратешких промена и трансформације организације обухватају:

·     пројектовање организације;

·     редизајн процеса управљања људским ресурсима;

·     усвајање технологије;

·     интеграцију након спајања;

·     управљање радним простором.

Наше услуге у области стратешких промена и трансформације организације