Услуге

Таленти, учинак и награђивање

Привредни развој, глобализација, нове технологије и промене у структури радне снаге, укључујући све већу разноликост и старење становништва, значе да приступ раду са талентима који подразумева исто решење за све више није довољан. Запослени од својих организација очекују награђивање прилагођено појединцу и програме усавршавања. Истовремено, кључне нове вештине су ретке, а да би се неопходни таленти привукли, задржали и ангажовали, потребни су нови, иновативни програми управљања људским ресурсима, укључујући управљање зарадама и давања накнада запосленима, учење и управљање учинком. С обзиром на сложеност промена, бројним организацијама је изазов да пливају и наставе напред. Ту ми можемо да помогнемо. Наша решења за таленте, учинак и награђивање баве се читавим циклусом рада са талентима, од проналажења и придобијања, до усавршавања, учинка, награђивања и задржавања, и помажу да ваша стратегија управљања људима подржава вашу општу пословну стратегију.

Претражите садржај

 • планирање радне снаге
 • зараде и накнаде запослених
 • управљање учинком
 • стратегије управљања талентима
 • развој каријере, планирање замене и
  задржавање запослених
 • управљање способностима и компетенцијама
 • различитост и инклузија
 • развој решења за учење
 • управљање учинком продаје

 

 

Наше услуге у области талената, учинка и награђивања обухватају: