Organization Transformation

Трансформација организације и таленти

Свет данас постаје све бржи и комплекснији. Зато способност прилагођавања – промена – представља срж дугорочног опстанка организација. Deloitte-ов поглед на трансформацију и промену организација огледа се у стратешким променама.

Чланак

The Open Talent Economy

Welcome to the open talent economy—a new era in talent management. This collaborative, transparent, technology-enabled, rapid-cycle way of doing business has changed the talent landscape. Take in the new vista in this new report.

Услуге

Трансформација организације & таленти

Прецизне интервенције за дуготрајан ефекат. Сазнајте више о нашим услугама.