Услуге

Решења из области привредног права

Савети за будућност

Глобално пословање носи све већи број изазова, међу којима су и све строжија регулатива и све строжије поштовање регулативе на коме инсистирају локалне власти у државама у којима клијенти послују. Као искусни саветници с фокусом на практично, Deloitte-ови правни стручњаци помажу клијентима да решавају те изазове и изналазе пословна решења. Своје време улажу у схватање потреба клијената и разликовање нијанси у њиховом пословању. Нудимо велики број услуга из области привредног права у многим земљама. Наше искуство и глобална доступност омогућавају нам да пословним организацијама које послују у окружењу комплексне правне регулативе и изазова пружимо персонализоване, прилагођене услуге.

Реструктурирање пословних функција и аутсорсинг

Данашња глобализована привреда створила је нове прилике за пословне субјекте који траже начине како прогресивним облицима обављања разних функција да уштеде на трошковима. Уобичајена пракса је централизовање пословних функција којим се остварује корист од економије обима, коришћења off-shore центара, уступања послова даваоцима услуга по повољнијим ценама или коришћења заједничких служби. Deloitte-oви правници помажу предузећима у бројним аранжманима прибављања услуга и покривања технолошке инфраструктуре и подршке, екстернализације пословних процеса, сектора производње и телекомуникација.

У приступу се првенствено фокусирамо на циљеве компаније. Наша помоћ састоји се у успостављању флексибилних радних односа и ефективних уговора којима се остварује нужна конкурентност на данашњем тржишту. Пословним субјектима помажемо у било којој фази животног циклуса, од:

  • преговора који претходе склапању нових уговора
  • ревалоризације и поновних преговора постојећих облика аутсорсинга
  • преко решавања спорова 
  • израде стратегије преговарања и вођења судских спорова, до 
  • посредовања, арбитраже и самих судских поступака.

 

Пословање некретнинама-стицање, продаја и управљање некретнинама

Светско тржиште некретнина и даље трпи последице глобалне финансијске кризе и спорог опоравка, а ситуацију додатно компликују све учесталије законске промене. Пословним субјектима потребан је искусан правни саветник који се добро разуме у пословну стратегију и способан је да понуди практичне и мудре савете за постизање пословних циљева, и тиме им омогућити успешно кретање кроз тако сложено окружење.

Deloitte-oви стручњаци за правне услуге пружају савете о правним импликацијама пословању некретнинама, од куповине, преговора, до решавања свих проблема у пословању некретнинама. Нудимо и помоћ у комерцијализацији трговачких центара, пословних објеката и сличним аранжманима.

Право интелектуалне својине - пријава, заштита и одбрана права

Глобализација, у спрези са сталним променама регулативе и технолошким иновацијама, чини пословање све сложенијим, што налаже још помније управљање правним ризицима и ризицима усклађености у области права интелектуалне својине.

Deloitte-oви стручњаци за правне услуге помажу компанијама да реше сва питања из области интелектуалне својине, нарочито пријаву трговачких жигова, састављање уговора о лиценцама и заступање пред надлежним телима. Ту су и услуге заштите права интелектуалне својине, било пред судским властима, било у алтернативним поступцима решавања спорова.

Deloitte-ови стручњаци за правне услуге поседују велико знањае и добро познају локалне законе, а за давање правних савета у међународном пословању на располагању им је и глобална мрежа, заједно са глобалним капацитетима.

Непоштена конкуренција и заштита од противтржишног деловања

Deloitte-ови стручњаци за правне услуге заступају и правна и физичка лица које су предмет истраге националних и транснационалних тела Европске уније и других управљачких тела која се баве трговинским ограничењима, непоштеном конкуренцијом и заштитом од противтржишног деловања дајући смернице о прагматичним стратегијама управљања ризицима, политикама усклађености, управљања кризним ситуацијама и процењујући изложеност правним споровима.

Deloitte-ови правни стручњаци су, захваљујући глобалном домету и међународном искуству, изразито прикладни као саветници у питањима међународне трговине и картела као и истраживања понашања надлежних власти

Парнице у свим областима пословног права, укључујући привредни криминал

Компаније су често увучене у судске спорове пред иностраним судовима, трибуналима или изабраним судовима. Deloitte-ови правници могу компанијама да пруже разне облике помоћи у пословним споровима у многим земљама широм света.

У Deloitte-oвом тиму правних стручњака су стручњаци за опште привредно и пословно право и одговорност, као и специјалисти за нпр. кривично право.

Deloitte-ови правници користе комбинацију знања правних стручњака и искусних пословних консултаната. Квалификовани смо да помогнемо пословним субјектима у међународним споровима, захваљујући нашој присутности широм света, дугогодишњој сарадњи са надлежним државним властима и схватању културних и процесних разлика које се могу испречити на путу ка решавању спорова.

Стечај, неликвидност и реструктурирање

Глобална финансијска криза уздрмала је пословање бројних пословних субјеката. Deloitte-ови правни стручњаци помажу клијентима да донесу тешке одлуке сугеришући им опције за опоравак, као што је реструктурирање ван института предстечајног поравнања, структурирана продаја, или пак пружање помоћи у поступцима стечаја. Сарађујемо и са компанијама у потешкоћама и са потенцијалним купцима, власницима и директорима, повериоцима и стечајним управницима.

Deloitte-ови стручњаци за стечајеве и предстечајна поравнања имају године искуства које су стекли радећи са банкарима, адвокатима, судовима, кредитним институцијама и телима са јавним овлашћењима. У проналажењу одговарајућих смерница Deloitte-ови стручњаци за правне услуге сарађују с колегама специјализованим за финансијско, пореско или радно право, чиме омогућавају широки угао сагледавања проблема.

Поштовање закона и прописа

Компаније данашњице дужне су да поштују обесхрабрујући број националних закона и прописа и потребни су им ефективни пословни процеси који ће гарантовати усклађеност са њима и уједно спречити незаконитости и неправилности у пословању. Deloitte-ове правне услуге обухватају и упућивање у законске и регулаторне обавезе релевантне за сваки привредни сектор, као и важеће правне оквире, као што су:

  • трговинске конвенције
  • пореска и финансијска регулатива
  • ограничења у погледу интелектуалног власништва
  • прописи о заштити околине.

Deloitte-oви правни стручњаци улажу своје време у схватање потреба клијената и разликовање нијанси у њиховом пословању. Нудимо широку палету комерцијалних пословних решења и глобално присуство. Искуство које смо стекли омогућава нам да пословним организацијама које послују у окружењу комплексне правне регулативе и изазова пружимо кохезивне, практичне савете.