Услуге

Решења за регулисане секторе

Савети за будућност

Окружење у коме послују субјекти из регулисаних сектора све је више под утицајем међународних и домаћих прописа који налажу коришћење специјалистичког знања. Deloitte-ови правници су ту да помогну клијентима из јавног и приватног сектора који се баве регулисаним делатностима, као што су

 • банкарски сектор 
 • сектор осигурања 
 • телекомуникациони сектор 
 • сектор превоза 
 • науке о животу 
 • здравствено осигурање 
 • енергетика 
 • пољопривреда 
 • грађевински сектор 
 • одбрана 
 • поштанске услуге

Будући да регулисане делатности захтевају велико искуство, и у самој врсти делатности и са правног аспекта, Deloitte-ови правни стручњаци сарађују са својим колегама из Deloitte-a специјализованим за порезе, консалтинг, рачуноводство и финансијско саветовање да би могли дати практичне и заокружене савете.

Обавезе прописане регулативом

Обавезе прописане регулативом и промене регулативе у комбинацији са све захтевнијим потребама пословања су главна препрека расту.

Deloitte-ови стручњаци за правне услуге саветују пословне субјекте широм света из регулисаних сектора као што су банкарски и сектор осигурања, грађевински сектор, сектор здравствене заштите и осигурања, телекомуникација, поштанских услуга и превоза у питањима прибављања потребних дозвола и сагласности као и поштовања важеће регулативе. Редовно пратимо и указујемо на трендове у националној и интернационалној регулативи и израђујемо програме прилагођене специфичним обавезама наших клијената које произлазе из регулисаних делатности.

Deloitte-ови правни саветници и Deloitte-ови пословни стручњаци, као водећи даваоци професионалних услуга у свету, редовно сарађују и добро су међусобно повезани.

Реорганизација и реструктурирање у регулисаним делатностима

Постојећа економска ситуација истакла је у први план реорганизацију и реструктуирање многих пословних субјеката. Реч је о активностима које знају да буду нарочито компликоване у регулисаним делатностима и које због тога захтевају специфична секторска знања и стручност.

Deloitte-ови правни стручњаци имају велико искуство у реструктурирању субјеката који се баве регулисаним делатностима, нарочито у финансијском сектору. Приватним компанијама помажу не само у реструктурирању и реорганизацији већ и у поступцима предстечајног поравнања или стечаја.

Deloitte-ови правници поседује велико искуство стечено у пракси на бројним пројектима преузимања у разним секторима. Уз услуге повезане са преструктурирањем предузећа, нудимо и савете у другим аспектима оптимизовања правних и законом прописаних процеса.

Пословање са јавним сектором

Протеклих неколико година јавна потрошња је међу главним покретачима економског раста и развоја и бележи сталан раст у многим земљама света. У земљама у којима је то случај, многи приватни предузетници јавни сектор виде као један од приоритета. Пословање са јавним сектором захтева солидно познавање делокруга и надлежности субјеката из јавног сектора, начина на који они функционишу и утицаја регулативе на међусобну сарадњу субјеката из јавног сектора, али и сарадњу других организација са јавним сектором.

Deloitte-ове правне услуге намењене су и субјектима из јавног сектора и онима из приватног сектора који желе да уђу у разне облике јавно-приватне сарадње, затим у поступцима јавне набавке, давања концесија и екстернализације јавних услуга, као и јавно-приватних партнерстава.

Мултидисциплинарни приступ и интернационално присуство Deloitte-oвих правних услуга су нешто што клијенти из јавног и приватног сектора сматрају кључним у настојањима да се оствари успешна сарадња јавног и приватног сектора.