Услуге

Решења за пореске спорове

Савети за будућност

Deloitte-ови правни и порески стручњаци нуде националним и мултинационалним предузећима помоћ у решавању спорова.

Мултинационалне организације и даље највише времена и ресурса посвећују решавању пореских контроверзи у матичним земљама и у иностранству. Пореска управа данас дели информације о пословним субјектима и све се више усмеравају на грешке и мотиве у примени пореских прописа, не само на пореско-техничкој вредности или анализи.

Правници унутар Deloitte-oвог тима сарађују са Deloitte-овим пореским стручњацима. Управо је комбинација правног, пословног, пореског знања и познавања начина како остварити усклађеност с прописима оно што клијентима може донети свеобухватност у сагледавању ситуација у свакој фази циклуса решавања пореских контроверзи. Проактивно сагледавање Deloitte-ових правних стручњака може да помогне у креирању темеља за даљу надоградњу и промишљање стратегија за решавање пореских контроверзи.

Deloitte-ов тим за решавање пореских контроверзи и спорова у том делу састоји се од бивших службеника пореских управа и стручњака за алтернативно решавање спорова који мултинационалним компанијама помажу да управљају и овладају пореским контроверзама у многим земљама. Тако уређен приступ омогућује рационално и брзо прикупљање и обраду података и информација потребних за доношење пословних одлука.

Стратегија и консалтинг

Компаније које желе да проактивно структурирају своје системе и процесе да би ризик пореских контроверзи свеле на минимум могу се обратити Deloite-овим правним стручњацима са великим искуством стеченим у бројним земљама. Темељно познавање интерних процеса и процедура регулационих тела и управа омогућава Deloite-овим правним стручњацима и стручњацима за пореске контроверзе вештине којима могу клијенте информисати о практичним видовима пореских и других законских обавеза.

Deloitte-ови правни стручњаци помажу пословним субјектима у припремама за порески надзор и управљање процесима у случају надзора. У услуге се убраја и преглед уговора пре њиховог подношења, поступака пријављивања сумњивих трансакција, добровољно објављивање информација и чување евиденција, заједно са припадајућим процесима. Такође, израђујемо односно дорађујемо програме подршке интерним контролама и организујемо стручне семинаре за запослене наших клијената. Deloitte-ове правне услуге познате су по свом прогресивном сагледавању главних трендова у пореској политици и поступцима пореског надзора.

Управљање животним циклусом пореских контроверзи

Пословни субјекти суочавају се са растућим пореским контроверзама и обавезама прописаним регулативом у земљама у којима послују. Пореске управе све су софистицираније у препознавању подручја високог профила и ризика и јачања прекограничне сарадње с другим истоврсним телима, што укључује и координацију заједничких пореских надзора. Deloitte и Deloitte-ови правници широм света раде на решавању пореских контроверзи користећи своје правнике и пореске стручњаке који дају стратешке савете и тактичку подршку пословним субјектима у свим видовима животног циклуса пореских контроверзи.

Фокусирамо се на ефективну и исплативу помоћ компанијама у решавању пореских надзора у бројним земљама. Наш приступ управљању пореским надзорима помаже пословним субјектима да остваре приступ битним подацима, убрзају поступак добијања информација и спровођења предложених пореских усклађивања, ефикасније користе властита пореска одељења и контролоре, и тако постигну конзистентност информација које се подносе пореским властима.

Решавање спорова

Кад настану контроверзе или спорови, Deloitte-ови правни стручњаци пружају помоћ у:

  • Жалбеним и сличним поступцима
  • Разради стручних аргумената и изради савета и мишљења
  • Извештавању
  • Заступању у споровима с надлежним властима
  • Посредовању током жалбеног поступка
  • Арбитражи
  • Нагодбама

Обједињујући преговарачко искуство са искуствима и знањима из других сектора и земаља, компанијама помажемо да убрзају преговоре са пореским властима и управљају изложености казнама. Deloitte и Deloitte-oв сектор правних услуга заједно нуде тим стручњака специјализованих за решавање спорова, а то су правници, рачуновође и ревизори, економисти, бивши државни званичници и службеници као и специјалисти за поједине гране. Управо упознавајући се са специфичностима свакога клијента и користећи преданост својих специјалиста, Deloitte-oви правници могу клијентима да осигурају права решења и ресурсе за проблеме који их муче.