Услуге

Финансијске трансформације

Deloitte пружа саветодавне услуге код M&A трансакција, реструктурирања, повећања капитала, форензичких истрага, моделовања пословања, јавно-приватних партнерстава, као и саветовање и процене.

Финансијске трансформације омогућавају финансијским директорима и руководиоцима финансија да побољшају пословање и вредност за акционаре, побољшавајући оперативну ефикасност и ефективност.  Услуге Deloitte-a у области финансијских трансформација помажу финансијским директорима да остваре и побољшају вредност у шест кључних области њихове одговорности (учинак и одлуке, ризик и капитал, стратегија и реализација, обрада трансакција, консолидација и подршка, управљање и контрола) и четири стуба ( системи и информације, политика и процес, финансије организације, таленат и људи), који подржавају спровођење трансформације.