Решења

Управљање учинком

Deloitte саветује клијенте како дефинисати све битне аспекте стратешког учинка преко модела управљања учинком.

Управљање учинком је процес планирања, надзора и побољшања резултата у кључним сегментима пословања. Услуге Deloitte-а  у области управљања учинком помажу при трансформацији корпоративних циљева у оперативне резултате преко модела усредсређеног на стварање вредности. Интегрисано управљање учинком води ка достизању стратешких циљева. Основне компоненте управљања учинком јесу:

  • фокус (заједничко разумевање процеса стварања вредности на нивоу целокупне организације; идентификација кључних стратешких циљева; планирање, реализација и праћење кључних носилаца успеха);
  • усклађеност (јасни принципи контроле руковођења и систем одговорности; циљеви који су саопштени и познати свим организационим сегментима; портфолио пројеката који је усклађен са стратешким циљевима );
  • интеграција (интегрисан систем за прикупљање и обраду података, подржан од стране адекватне ИТ инфраструктуре; повезаност процеса планирања, мерења и реализације);
  • корпоративна култура (промовисање посвећености корпоративним циљевима; успостављање подстицаја за унапређење учинка )