Услуге

Таргетирани oперативни модел

Deloitte саветује компаније како да редизајнирају свој оперативни модел (ОМ).

ТОМ представља организациони оквир за спровођење корпоративне стратегије. Примарна сврха Оперативног модела (ОМ) јесте да се компанији или пословном сегменту омогући спровођење корпоративне стратегије или остваривање визије. Битна компонента ОМ-а је његова способност да кључним заинтересованим странама представи како организација тренутно функционише или на који начин ће организација функционисати у будућем периоду – постојећи оперативни модел (ПОМ) и таргетирани оперативни модел (ТОМ). ТОМ омогућава детаљно разлагање операција компаније на кључне димензије пословања, што омогућава свеобухватан поглед на све аспекте неопходне за функционисање једног пословног система. Deloitte-ове услуге таргетираног оперативног модела пружају подршку компанијама при имплементацији стратегије (стратешко смањење трошкова или „Getting the house in order“) или за време стратешких промена (стратешка реоријентација, консолидација након М&А, локалне иницијативе за трансформацију).