Чланак

Јавни сектор

Грађани широм света очекују од својих влада да им испуне повећане захтеве

Ми верујемо да се успех извршне власти мери стварном користи коју пружају својим грађанима, локалним и пословним заједницама, на флексибилан, ефикасан и транспарентан начин.

Постизање стварне користи за грађане захтева:

 • већу ефикасност и боље извођење
 • појачану одговорност и поверење јавности
 • стварни фокус на пружање бољих услуга и постизање бољих резултата

Друштвени, привредни и технички развој усмеравају јавни сектор да се окрене приватизацији, јавно-приватном партнерству, мрежном пружању јавних услуга, побољшавању ефикасности и квалитета јавне управе.

Deloitte-ов тим за јавни сектор спаја стручњаке наших основних дисциплина: ревизије, пореза, финансијског и пословног консалтинга, који у потпуности  разумеју изазове пред којима се налазе организације у јавном сектору, па им пружају иновативна решења темељена на нашем локалном и међународном искуству.

Наше услуге:

 • Јавно-приватно партнерство
 • Информационе технологије
 • Е-управљање
 • Информациона сигурност
 • Интерна ревизија
 • Управљање ризицима
 • Управљање финансијама и перформансама организација
 • Стратегије управљања људским ресурсима, мерење ефикасности и одабир нових запослених
 • Организациони дизајн
 • Стратешко и пословно планирање
Да ли Вам је ово било корисно?