Погледи

Сектор некретнина

Консултантске услуге

Наши стручњаци за некретнине су добро упознати са свим областима пословања у овом сектору - од одабира локације и управљања објектима до сложених питања опорезивања и финансирања, за која нуде одговарајућа решења. Нудимо консултантске услуге у погледу тржишта капитала, односа дужничког и власничког капитала, вредносних папира, анализе некретнина и процене удела. Нудимо и широк спектар услуга у области рачуноводства, корпоративног управљања, као и услуге ревизије и пореске услуге. Наши клијенти су правна лица као власници некретнина, затим субјекти који се баве развојем некретнина, управљањем некретнинама, пензиони фондови и субјекти из сектора трговине, градње, трговине на мало, хотелског, стамбеног, јавног и приватног сектора.

Да ли Вам је ово било корисно?