Анализе

COVID 19: Како управљати ризицима и осигурати континуитет пословања 

Како би се обезбедио континуитет пословања, неопходно је да организација поседује План за управљање континуитетом пословања у кризним ситуацијама (BCM). С обзиром на тренутно стање, од великог је значаја да се реагује што је брже могуће како би се ублажили утицаји изазвани ширењем епидемије, као и други ризици, а организација спремно дочекала даљи развој пандемије COVID-19 и њене могуће сценарије. План за управљање континуитетом пословања обухватита ризик по здравље и безбедност запослених, инфраструктурне, сајбер, пословне, оперативне и комуникацијске ризике, и обезбеђује најефикаснији начин управљања које мора да одговори на нове изазове,  ублажи последице прекида у пословању, као и да осигура континуитет пословања и производње.

Током регуларних радних активности и непредвиђених догађаја, управљање континуитетом пословања поставља стратешки и оперативни оквир за активно повећање корпоративне отпорности. Циљ је јасан: спречити обуставу рада или пружања услуга. Како ваша организација може осигурати континуитет пословања?

Управљање континуитетом пословања

COVID - Почетне мере

• увести хитне мере за потребе тренутне ситуације;

• спровести све препоруке локалних надлежних институција и Светске здравствене организације;

• спровести упоредне процене уведених мера у оквиру ваше индустрије;

• ограничити путовања запослених или  их забранити.


COVID – Инфраструктурни ризици


• проверити квалитет инфраструктуре и других сервиса (SaaS, итд.) за потребе већег броја запослених који раде на даљину;

• проверити да ли се корпоративним системима може управљати на даљину, без физичког присуства IT радника (операције, подршка итд.);

• идентификовати потенцијалне кварове у инфраструктури у случају управљања на даљину, припремити одговарајуће противмере;

• дефинисати одговорности добављача у складу са SLA (Service Level Agreement) у случају ванредних ситуација, припремити нацрт релевантних измена;

• поставити адекватну IT подршку за запослене који раде на даљину, Предност приступу корпоративним системима (менаџменту, приоритет топ менаџменту, итд.);

• прегледати лиценце програма који обезбеђују рад на даљину.


COVID – сајбер ризици


• проверити безбедност и могућност контролисања програма н даљину;

• тестирати програме за потребе повезивања на даљину (VPN, итд);

• спровести кампању за подизање свести за посебне случајеве напада социјалног инжењеринга у комуникацији која се односи на кризне ситуације.


COVID - ризици запослених


• направити систематизацију кључних позиција које захтевају присутност на радном месту, као и резервни план у случају њиховог одсуства;

• осмислити мере за помоћ запосленима у управљању стресом и стресним ситуацијама;

• направити расподелу кадра и задужења у складу са свим нивоима оперативног смањења;

• успоставити приступ за мобилност запослених (подела смена, транспорта итд.).


COVID - пословни и оперативни ризици


• идентификовати појединачне слабе тачке организације (процеси, запослени, технологије) и припремити контрамере;

• успоставити хитне мере и организациона упутства како би се обезбедио континуитет у раду у складу са нивоом новонасталог ризика;

• поставити планове реакција (процедуре, распоређивање запослених, алате и друге ресурсе);

• припремити се за могуће проблеме у ланцу снабдевања;

• договорити се око извршавања пословних активности које се не могу одрадити на даљину;

• припремити се за затварање канцеларијских или пословних просторија уколико је то потребно;

• у случају да промене утичу на економску структуру организације потребно је оформити план стабилизације (за оптимизацију трошкова, процеса и портфеља);

• припремити сценарије, планове и мере за успостављање стабилног тока пословања (планови за опоравак од катастрофе).


COVID - ризици у комуникацији


• Успоставити механизам комуникације са запосленима, партнерима, добављачима, властима и јавношћу.
 

Да ли Вам је ово било корисно?