Чланак

Израда scorecard система за low default или few default портфолија

Већина банака које послују у региону јужне и југоисточне Европе суочава се са проблемима како успоставити адекватан систем управљања кредитним ризиком за портфолија која не обилују подацима који би омогућили израду одговарајућег рејтинг модела.

Неколико захтева се поставља пред банке. Први је како квантификовати кредитни ризик (како одредити премију за ризик) за потребе одређивања цена финансијских инструмената. Други је како одредити ниво ризика које банке преузимају, затим како мерити ризик у складу са захтевима МСФИ 9, како га контролисати и, коначно, како га пратити.

Погледајте кратку презентацију о изазовима са којима се банке сусрећу и приступима које Deloitte примењује како би се дошло до одговарајућих решења.
 

Да ли Вам је ово било корисно?