Решења

Анализа утицаја на пословање

Анализа утицаја пословања (Business impact analysis - BIA) састоји се од пружања детаљних информација о минималним захтевима (у погледу објеката, особља, опреме, зависности, виталних докумената и технологије) сваке активности за коју се сматра да је временски критична.

Анализа пружа преглед критичних активности и ресурса организације и помаже у процени приоритета опоравка и процени сваке претње која доводи до поремећаја пословања. Поред тога, ова анализа помаже менаџменту да боље разуме функционалност организације и преиспита које су њене временске критичне активности и ресурси за развој тачне и свеобухватне инвестиционе стратегије. Добра спроведена BIA је темељ за ефиктиван и ефикасан план континуитета пословања (Business Continuity plan – BCP) и План опоравка од катастрофа (Disaster recovery plan - DRP), као одговор на све нежељене догађаје са којима се ваша организација може суочити као што су следећи:

 • Природне катастрофе.
 • Сајбер напади.
 • Прекиди у снабдевању.
 • Здравствени ризици (нпр. пандемија).
 • Отказивање добављача.
 • Геополитичка дешавања (нпр. дестабилизовано тржиште).
 • Акти тероризма.

Како Deloitte може да помогне?

Deloitte ови многи сертификовани професионалци радо помажу у проналажењу најбољег решења за сваког клијента у складу са њиховим потребама, датом ситуацијом и специфичностима индустрије. На основу захтева клијента, Анализа пословног утицаја се може креирати од нуле са фокусом на одређене критичне процесе који представљају највећи ризик за пословање клијента.

Deloitte вам може помоћи у припреми BIA која је од суштинског значаја за континуитет пословања у вези са следећим:

 • Идентификовање процеса који су најважнији за пословање предузећа – листа критичних процеса које треба вратити са приоритетом.
 • Дефинисање ресурса који су потребни за сваки идентификовани критични процес и како одредити приоритете додела ресурса када дође до поремећаја у пословању.
 • Време потребно да се сваки процес врати у нормалан рад када дође до поремећаја.
 • Оптимизација буџета за максимални добитак под минималним утрошцима.
   

Контакт

Александар Мирковић

Александар Мирковић

Руководилац, Сектор за управљање ризицима

Александар Мирковић има више од 18 година професионалног искуства у области сајбер безбедности и планирања и ревизије информационих система. За то време радио је као главни руководилац на пројектима и... Више