Управљање ризицима поверавања услуга и односа са партнерима

Управљање ризицима поверавања услуга помаже организацијама да процене и управљају ризицима повезаним са трећим лицима (партнери, лиценце, савези, добављачи), максимално повећавајући учинак ради остваривања стратешких пословних циљева; оптимизацију ИТ трошкова и ограничавање оперативног, финансијског и правног ризика у вези са власништвом и коришћењем софтвера, кроз point-in-time решења и текућа решења за управљане услуге.

Управљање ризицима треће стране

Deloitte консултантски тим за информациону безбедност обезбеђује процену, планирање и имплементацију и консалтинг о информационој безбедности који су усклађени са пословном стратегијом компанија, како би помогли компанијама у ефикасном коришћењу и заштити њихових критичних информација. Кроз анализу процеса и тока активности, информативног садржаја и референци на домаће и стране законе, прописе и најбоље праксе, Deloitte помаже вашој компанији да развије свеобухватну политику и релевантну информациону технологију, како би ефикасно заштитила ваше осетљиве информације.

Управљање ИТ средствима (IТАМ)

Трошкови везани за софтвер и хардвер често чине до 30 одсто ИТ буџета. Deloitte већ дуги низ година пружа подршку клијентима који желе активно да управљају софтвером. Ми смо највећи тим искусних консултаната за управљање ИТ имовином у југоисточној Европи.