Решења

Услуге управљања ризицима

Проницљивост и интегрисаност

У склопу управљања ризицима у предузећима и финансијским институцијама, Deloitte нуди свеобухватан спектар услуга које треба да помогну клијентима да разумеју пословне ризике, одреде прихватљив степен изложености ризику, уведу мере контроле и обезбеде стално мерење и праћење ризичног окружења и правилности рада. Својим клијентима Deloitte нуди решења из читавог спектра услуга консалтинга и уверавања, од процене стања до трансформације, укључујући поновно пројектовање процеса и увођење савремених технолошких решења.

Услуге:

 • Преглед и унапређење рачуноводствених система и интерних контрола
 • Уверавање о контролама
 • Услуге интерне ревизије
 • Управљање ризицима предузећа 
 • Анализа пословних процеса и информационих система
 • Обезбеђење квалитета пројеката, укључујући и пројекте имплементације савремених ЕРП решења
 • Реинжињеринг пословних процеса
 • Развој система и имплементација алата за извештавање руководства 
 • Саветовање у вези са информационим технологијама (помоћ у селекцији, анализа и оцена, праћење имплементације, итд.)
 • Управљање пројектима
 • Остале саветодавне услуге