city

Услуге

Макроекономско моделирање и валидација

Глобална економија доживљава наглу трансформацију барем у последњој деценији. Уопштено говорећи, макроекономско моделирање се може користити за разумевање прошлости и садашњости, за предвиђање будућности и за тестирање алтернативних сценарија.

Организације су почеле да усвајају широку лепезу модела ризика и симулација како би почеле да се баве стратешким, оперативним, усклађеним, геополитичким и другим врстама ризика. Шира доступност података и софистициране анализе чине моделирање практичнијим. Истовремено, потреба за суочавањем са све ризичнијим окружењем га чини вреднијим.

Макроекономски модели су развијени са циљем да одговоре на кључна питања сценаријске анализе за банке, а то су:

1. Како ће се банкарска индустрија изменити у будућности као резултат регулаторних и макроекономских утицаја?

2. Који су могући ефекти на одрживост пословних модела банке?
 

Како Deloitte може помоћи?

Помажемо клијентима да обликују своје одлуке проценом могућих утицаја макроекономских кретања и да инкорпорирају приступ будућности („Forward Looking“) у моделирање параметара ризика.

Deloitte може да Вам помогне кроз:

1. Укључивање макроекономских фактора у редован развој модела кредитног ризика и валидације тих макроекономских фактора који су већ уграђени у постојеће моделе кредитног ризика.

2. Укључивање макроекономских фактора у уобичајне системе ризика.

3. Економетријско моделирање портфолија и пословних параметара (Стопа неизмирења обавеза, очекивани капитални губитак, итд.) у односу на макроекономске факторе.

4. Методологија и имплементација стрес тестова.

5. Методологија и имплементација климатских стрес тестова.

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више