Финансијски ризик

Глобално окружење захтева да компаније имају и финансијску стабилност и ликвидност. Исходи зависе од континуиране ригорозности у примени корпоративног управљања, моделима и процесима кроз све функције финансија. Да ли успешно управљате финансијским ризицима како би побољшали перформансе компаније?