Стратешки и репутациони ризик

Водеће организације предузимају унапред планиране ризике – нове производе, нова тржишта и аквизиције. Неправилности могу угрозити чак и најбољу пословну стратегију, као и бренд. Да ли имате увид у то како управљањем стратешким и репутационим ризицима можете да унапредите перформансе компаније?