Услуге

Комерцијални Due Dilligence

Deloitte саветује корпоративне купце компанија и приватне инвестиционе фондове у вези са процесом процене комерцијалног потенцијала компаније коју желе да купе.

Приликом аквизирања, инвеститори често разматрају параметре као што су: пројектована вредност тржишта, могућност стварања вредности и привредног раста компаније у пројектованом периоду. Услуге Deloitte-а у области комерцијалне детаљне анализе стања ( due dilligence) могу помоћи у анализи комерцијалног потенцијала трансакција при процесу припајања и спајања (М&А). Тим са индустријском експертизом ће, путем структурираног приступа процени комерцијалног потенцијала помоћи купцима у процесу стварања што веће вредности путем аквизиција и смањења ризика који се јављају у процесу аквизиције.