Услуге

Корпоративно управљање

Deloitte саветује компаније у вези са успостављањем свеобухватног модела корпоративног управљања, што резултира да компаније буду вођене у складу са интересима њихових стејкхолдера.

Корпоративно управљање је свеобухватан приступ у дефинисању система, процеса и принципа који гарантују да ће се компанијом управљати у најбољем интересу свих заинтересованих страна. Deloitte услугама корпоративног управљања даје подршку директорима, управним одборима и осталима који су укључени у процес управљања, пружајући им подршку и помоћ у вези са смањивањем потенцијалних ризика и решавањем актуелних проблема који се јављају у вођењу предузећа.