Услуге

Саветовање у процесу уласка на тржиште

Deloitte помаже компанијама у анализи нових тржишта и даје подршку у изради стратегије за улазак на ново тржиште.

Анализа и избор тржишта, и начин уласка на тржиште, могу да поставе темељ за успех при уласку на ново тржиште. Deloitte комапнијама које планирају да расту, шире се или преусмере своје пословање на неко друго тржиште пружа саветодавне услуге при уласку на тржишта. Ове услуге крећу се од помоћи фирмама у истраживању тржишта, формулисања стратегија уласка на тржиште (Greenfield или М & А), до помоћи у свакодневном пословању на новим тржиштима.