Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS PROGRAM) и Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Овим путем Вас обавештавамо да је Фонда за иновацију делатности (у даљем тексту: Фонд) објавио 2 Јавна позива, и то:

 1. Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS PROGRAM);
 2. Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM)

у оквиру којих Фонд додељује бесповратна средства у износу од 80.000 евра до 300.000 евра по појединачном пројекту, а у зависности од тога о којем је Програму реч.

Јавни позиви трају до 15. новембра 2022. године.

1. Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS PROGRAM)

У оквиру овог Програма, максималан износ бесповратних средстава које Фонд додељује по појединачном пројекту износи 80.000 евра.
Циљ Програма је да допринесе стварању иновативних компанија кроз „start-up“ или „spin-off“ компаније у приватном сектору.

Пројекат који добије бесповратна средства може да траје најдуже 12 месеци.

Финансијски оквир

Предвиђено је да бесповратна средства додељена од стране Фонда покрију максимум 70% укупних трошкова пројекта, а сваки учесник у Програму мора, искључиво из приватних извора, да обезбеди суфинансирање за минимум 30% укупних трошкова.

Какав Пројекат треба да буде?

На Јавни позив се могу пријавити пројекти из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора.

Пројекти из следећих области ће имати предност:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије (са нарочитим фокусом на област вештачке интелигенције);
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Ко може да се пријави?

На Јавни позив могу да се пријаве микро и мала правна лица која су у већинском приватном власништву (51% удела или више) резидената Србије, која су основана у Србији и нису старија више од 5 година, такође, на Јавни позив може да се пријави и тим који се састоји од највише 5 чланова, с тим да морају бити познате улоге и обавезе сваког члана тима.1

Које критеријуме пројекат мора да испуњава?

Неки од главних критеријума на основу којих ће се пријаве процењивати, јесу:

 • Да ли менаџмент и кључно особље имају адекватне способности, образовање, знање, референце и искуство да изведу предложени пројекат?
 • Да ли ће пројекат довести до напретке постојеће технологије, производа или услуга?
 • До код степена пројекат предлаже и истражује јединствене концепте или примене?
 • До ли пројекат води ка могућности унапређења технологије у циљу нових открића?
 • Која је специфично тржиште за технологију, производ или услугу? Да ли је у питању растуће тржиште?
 • Предност треба дати глобално конкурентним технологијама, производима или услугама.
 • Да ли предложени пројекат представља смислен приступ који води ка комерцијализацији?
 • Да ли су ставке у буџету пројекта у складу са предложеним активностима (нпр. ради сати, материјали)?
 • Да ли су предложени трошкови реални?
 • Да ли су потенцијални проблеми у спровођењу пројекта, ризици и предложена решења јасно уочени и представљени?

 

1 У случају да тиму буде одобрена додела бесповратних средства, тим ће бити у обавези да оснује привредно друштво које ће бити извршена додела средстава. Такође, најмање 51% удела новооснованог привредног друштва мора да буде у власништву чланова тима, који морају да буду резидентни Србије.

 

2. Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM)

У оквиру овог Програма, максималан износ бесповратних средстава које Фонд додељује по појединачном пројекту износи 300.000 евра.

Циљ Програма суфинансирања иновација је да подстакне постојеће, профитабилне и иновативне компаније у Србији да се упусте у развој и комерцијализацију технолошких иновација у облику нових и унапређених производа, услуга, технологија и технолошких процеса.

Пројекат који добије бесповратна средства може да траје најдуже 18 месеци.

Финансијски оквир

Предвиђено је да бесповратна средства додељена од стране Фонда покрију максимум 70% укупних трошкова пројекта (за микро и мала правна лица), односно максимално 60% укупних трошкова пројекта (за средња правна лица), а сваки учесник у Програму мора обавезно да обезбеди суфинансирање за минимум 30% укупних трошкова (за микро и мала правна лица), односно минимум 40% укупних трошкова (за средња правна лица).
Суфинансирање мора да се обезбеди из приватних извора.

Какав Пројекат треба да буде?

На Јавни позив се могу пријавити пројекти из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора.

Међутим, у складу са „Стратегијом паметне специјализације у Србији, 2020 – 2027“ пројекти из следећих области ће имати предност:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије (са нарочитим фокусом на област вештачке интелигенције);
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Поред бесповратних средстава која буду одобрена, пројектима који доприносе повећаном социјалном укључивању особа са инвалидитетом користећи напредне технологије Фонд ће, заједно са Владом Србије и Европском унијом, наставити да пружа подршку.

Обавеза корисника бесповратних средстава

Уколико пројекат резултира остваривањем прихода, корисник бесповратних средстава има обавезу према Фонду да му једном годишње изврши исплату у износу од 5% укупног годишњег прихода оствареног продајом нове технологије, производа или услуге (15% ако је у питању лиценцирање технологија, производа или услуга трећем лицу) и то у року од 5 година од завршетка пројекта, или максимално 120% од укупно додељених средстава, у зависности шта буде прво испуњено.

Ко може да се пријави?

На Јавни позив могу да се пријаве микро, мала и средња правна лица која су основана у складу са српским прописима, са регистрованим седиштем на територији Србије, а такође морају бити у већинском приватном власништву (51% удела или више). Додатни услов је да је привредно друштво остварило пословних приход од најмање 200.000 евра у претходној или текућој пословној години, као и да послује са добитком.

Које критеријуме пројекат мора да испуњава?

Неки од главних критеријума на основу којих ће се пријаве процењивати, јесу:

 • Да ли менаџмент и кључно особље имају адекватне способности, образовање, знање, референце и искуство да изведу предложени пројекат?
 • Да ли ће пројекат довести до напретке постојеће технологије, производа или услуга?
 • До код степена пројекат предлаже и истражује јединствене концепте или примене?
 • До ли пројекат води ка могућности унапређења технологије у циљу нових открића?
 • Која је специфично тржиште за технологију, производ или услугу? Да ли је у питању растуће тржиште?
 • Предност треба дати глобално конкурентним технологијама, производима или услугама.
 • Да ли предложени пројекат представља смислен приступ који води ка комерцијализацији?
 • Да ли су ставке у буџету пројекта у складу са предложеним активностима (нпр. ради сати, материјали)?
 • Да ли су предложени трошкови реални?
 • Да ли су потенцијални проблеми у спровођењу пројекта, ризици и предложена решења јасно уочени и представљени?

***

Deloitte има велико искуство у широком спектру саветодавних услуга, што омогућава да пријаве на овај конкурс испрати у свим фазама. На клијенту је избор да ли ће се определити на помоћ у неком поједином елементу процеса или ће Deloitte пружати подршку пријави целокупном процесу, те од првог до последњег корака бити уз Вас. Deloitte пружа помоћ у припреми неопходне документације за пријављивање, подршку у састављању понуде и континуиране саветодавне услуге у току трајања пројекта.

 

Контакт:

Павле Кутлешић, LL.M.

имејл: pkutlesic@deloittece.com

 

Др Марко Новаковић, LL.M., PMP

имејл: marnovakovic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?