Новости

Deloitte e-школа 

Порески и Привредно-правни модули

Унапредите своје знање онлајн!

Deloitte е-школа из области пореских и привредно-правних прописа је јединствена обука намењена свима који имају додира са пореском и привредно-правном материјом у склопу својих пословних активности.

Порески модули

Е-школа у области примене пореских и привредно-правних прописа нуди могућност да путем онлајн обука унапредите своје знање из области:

 • пореза на добит правних лица;
 • пореза на додату вредност;
 • пореза на доходак грађана;
 • трансферних цена;                                                                                                 
 • привредно-правних прописа.

 

Сазнајте све о нашој е-школи из области пореских прописа

Предности које вам пружа Deloitte е-школа су:

 • могућност да унапредите сопствено, али и да побољшате и потврдите знање свог тима;
 • велики број примера из праксе;
 • комфоран приступ у свако доба са било које локације, путем рачунара или мобилног телефона;
 • добијање Deloitte сертификата за сваки модул након успешно завршене обуке;
 • годишња лиценца која подразумева и редовно ажурирање садржаја;
 • до 15 корисника за једну лиценцу;
 • мањи трошкови за едукацију и могућност неограниченог коришћења;
 • регионални приступ*.

* Порески модули Deloitte е-школе су доступни за тржишта Deloitte CE South кластера на локалним језицима (албанском, босанском, хрватском, српском и словеначком).

Годишња лиценца

Укупна накнада за лиценцу од годину дана, која подразумева и редовно ажурирање садржаја, износи:

 • неограничен приступ једном модулу - 150 евра;
 • неограничен приступ свим модулима за једно тржиште - 500 евра;
 • неограничен приступ свим модулима за два тржишта - 800 евра;
 • неограничен приступ свим модулима за три тржишта - 1.000 евра.

 

*Неограничен приступ подразумева понован приступ садржају, без ограничења, за највише 15 корисника по једној лиценци. Накнаде су без ПДВ-а и плаћају се у динарској противвредности применом средњег курса НБС на дан уплате.

Да ли Вам је ово било корисно?