Чланак

Нови ЕУ економски и инвестициони план за Западни Балкан 

Циљеви новог плана су економска подршка и инвестиције у регион Западног Балкана

Европска Комисија  донела је 6. октобра свеобухватни план за Западни Балкан, који има за циљ подршку дугорочног економског опоравка региона, подршку у зеленој и дигиталној транзицији у циљу регионалне интеграције са Европском унијом.

Економски и инвестициони план утврђује значајан инвестициони пакет који прикупља до 9 милијарди евра за финансирање у регион. Економски и инвестициони план идентификује 10 водећих инвестиционих циљева и усмерен је ка  подстицању дугорочног опоравка, убрзању зелене и дигиталне транзиције и одржавању регионалне сарадње и приближавању ЕУ. Према очекивањима, подршка кроз нови Инструмент гаранција за Западни Балкан, има потенцијал да прикупи до 20 милијарди евра у наредних 10 година.

У наредном периоду се очекује објављивање информација у вези процеса добијања средстава и подршке у складу са донетим планом, о чему ћемо вас благовремено обавестити.

Области

Предвиђена је подршка и инвестиције у следећим областима:

Одрживи транспорт;

Чиста енергија;

Дигитална будућност;

Приватни сектор;

Људски капитал;

Окружење и климу;

Паралелно са планом економских инвестиција за подршку региону, Европска Комисија је представила смернице за спровођење Зелене агенде на Западном Балкану, за које се очекује да ће бити усвојене на самиту Западног Балкана у Софији у новембру месецу 2020 године.

Предвиђају се активности у вези са климом (укључујући декарбонизацију, енергију и мобилност), кружном економијом (бавећи се посебно отпадом, рециклирањем, одрживом производњом и ефикасном употребом ресурса), биодиверзитом (чији је циљ заштита и обнављање природног богатства региона), борбом против загађења ваздуха и воде и загађења тла и одрживим прехрамбени системима и руралних подручја.

Дигитализација ће бити кључни покретач активности у горе наведеним ставкама што се огледа у њеном концепту двоструке зелене и дигиталне транзиције.

Контакт

Ако сте заинтересовани за додатне информације у вези с нашим услугама, молимо вас да контактирате стручни тим за подстицаје и подршке, у Сектору за порески консалтинг:

Павле Кутлешић, LL.M.                     

тел: + 381(0)65 2443120                            

email: pkutlesic@deloittece.com

Др Марко Новаковић., LL.M.

Тел.: + 381(0)60 567 8118                            

email: marnovakovic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?